Zastosowanie regulatora temperatury REX C100

Regulator temperatury REX C100 to dwuwierszowy sterownik temperatury. W górnym wierszu wyświetlana jest temperatura mierzona obecnie, natomiast w dolnym wierszy wyświetlana jest temperatura ustawiona docelowo. Celem funkcjonowania tegoż sterownika jest dostosowanie oraz utrzymanie temperatury na oczekiwanym poziomie.

Regulator temperatury REX C100 jest przeznaczony do użytkowania podczas pracy maszyn i urządzeń przemysłowych oraz wszelkiego rodzaju urządzeń testowych oraz pomiarowych. Producent wskazuje, że nie jest on  przeznaczony do współpracy ze sprzętem medycznym oraz nie powinien być stosowany w zakresie procesów związanych z energią jądrową. Regulator temperatury ma również funkcję alarmu górnej granicy temperatury i wyjścia przekaźnikowego, może być szeroko stosowany w energetyce oraz innych technicznych branżach, technologiach związanych z chemikaliami, piecach oraz innych powiązanych produktach termostatycznych.

Urządzenie posiada tak zwane wejście uniwersalne, obsługuje typ K termopary. Posiada również funkcję automatycznego strojenia czyli może automatycznie znaleźć najlepszy parametr PID, tak zwaną inteligentną kontrolę, która jest stosowana w układach regulacji.

Wyświetla temperaturę w stopniach Celsjusza, może być zasilany przez zasilacz DC lub AC. Jednym z przykładowych zastosowań jakie ma regulator temperatury REX C100 jest używanie do kontroli temperatury piekarnika lub inkubatora. Może być stosowany do szklarni warzywnych, domowych zbiorników wody, akwariów oraz innych systemów z kontrolowaną temperaturą. Używa się go też do sterowania ogrzewaniem, a także do sterowania chłodzeniem. Jest stosowany w różnych gałęziach przemysłu, głównie do kontrolowania i monitorowania temperatur procesowych.

Regulator temperatury REX C100 jest instrumentem klasy A, czyli zapewnia wysoką efektywności sprzętu, przy ograniczonym wykorzystaniu energii podczas użytkowania – kwestia energooszczędności jest kluczowa dla ochrony środowiska, jak również z bardziej prozaicznego powodu, jakim jest oszczędność kosztów. W środowisku domowym przyrząd ten nie powinien powodować zakłóceń radiowych, w takim przypadku użytkownik powinien podjąć dodatkowe środki, które zabezpieczą sytuację i uregulują zaistniałe zakłócenia.